A Rotary Magyarország döntése alapján a díj 2012-ben és 2013-ban nem kerül kiadásra.

A díjról

A Rotary Irodalmi Díjat a Rotary Club Budapest-Tabán alapította 2008-ban. Ebben az elismerésben részesülhet az a könyvhéttől-könyvhétig, magyar nyelven megjelent, eredeti irodalmi alkotás – regény, novella, verseskötetet –, amely magas irodalmi értékén túl, leginkább kifejezi a Rotary eszmeiségét. A díj nyertese egy emlékplakettet és hárommillió forintot kap.

A díj odaítéléséről kuratórium dönt felkért zsürorok javaslata alapján. A kuratórium elnöke Sumonyi Zoltán költő, író, a magyar P.E.N. Klub ügyvezető alelnöke, tagja Gömöri György Londonban élő magyar költő, a Cambridge-i egyetem professzora, és Ilia Mihály irodalomtörténész, a szegedi egyetem professzora. A zsűri tagjai irodalommal hivatásszerűen foglalkozó, nem könyvkiadóknál dolgozó szerkesztők, kritikusok. A grémium névsora titkos, a felkérés külön-külön történik, így a zsürorok sem tudnak egymásról. Így biztosítani lehet a befolyásolás-mentességet. A felkért szerkesztők konkrét szempontrendszer alapján zsűrizik mindazon műveket, amelyeket adott időszak alatt megismertek.

A három legtöbb jelölést kapott szerző nevét a rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón hozzák nyilvánosságra, a végső győztes a három jelölt közül kerül ki. A RID szervezését és lebonyolítását a Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány végzi. A RID költségeit, a Rotary Irodalmi Díj Társaság tagjai és az irodalmat fontosnak tartó magánszemélyek, vállalatok adják össze. Sem az Alapítvány, sem a Társaság nem vár és nem fogad el támogatást állami vagy politikai szervezettől.
A Rotary Irodalmi Díjjal kapcsolatos szervezési, adminisztrációs és pénzügyi feladatokat a Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány látja el. Az Alapítványt a Rotary Club Budapest-Tabán hozta létre.

RC Budapest-Tabán

Rotary Hungary

Rotary International